top of page

Museu del pany i la clau

Versión en Español

Versión en español

Una historia poc explicada, que ve de lluny
Simbolisme, simbolismo,claus, llaves,cerraduras,panys

 Les claus i el seu simbolisme

retols,rotulos,serralleria,cerrajeria,panys,cerraduras,llaves,claus,seguridad,lock,keys,chiave,clef

               Retols de  Serralleries

              

                Exposicions temporals

L'activitat industrial abraça tot un seguit d' activitats, des de les antigues maquines que funcionaven gràcies al vapor fins als ordinadors d' ultima generació, però entremig d' aquest ampli ventall hi han tot un seguit d'oficis o feines que al pas dels anys han anat evolucionant. Aquest es el cas dels panys i les claus, diria que son la ventafocs del mon industrial, potser per la seva quotidianitat o l' aparent simplicitat del mecanisme, tot i la forta carrega simbòlica que tenen. El cas és que tant al nostre país com a la resta de l' estat no hi ha cap estudi seriós, malgrat tenir una llarguíssima trajectòria, si tenim present que ja hi han testimonis de la seva existència a les pintures de les piràmides egípcies, on si poden veure personatges amb claus de l' època. De fet les restes més antigues que encara podem trobar i veure son de l' època romana i poc tenen a veure amb el que ara entenem com a clau, pasan els segles i les portes es tenen de tancar per diferents motius, els sistemes van evolucionant trobem els sistemes més simples com poden ser els forrellats, bernats, baldes..... a d' altres indrets del mon apareixen uns panys molt singulars : panys de fusta. Però cal anar donant solucions a diferents problemàtiques i apareixen panys de grans dimensions amb claus de mides extraordinàries i d' una bellesa indiscutible. Les noves circumstancies fan necessari la creació de “panys portàtils” a occident els coneixem com cadenats, a l' orient els cadenats poc tenen a veure amb els nostres. Arriba l' industrialització i l' enginy permet la creació dels panys anomenats de gorges i els de clau coneguda com “Yale” , a Catalunya tenim els panys de serreta amb una clau exclusiva del nostre país. El pany i la clau no sols serveixen per tancar i obrir portes d' habitatges, el mobiliari requereix panys amb unes característiques molt concretes i en trobem per a cada necessitat. Encara hi ha un mon paral·lel a la seguretat que dona un pany, és tracte de les caixes de cabdals, paradigma de la seguretat. Actualment els panys mecànics estan donant pas als electrònics, tota una revolució. La proposta pasa per aprofundir en aquesta historia, que a més esta plena de simbolismes. Tot aquest seguit de fets han dona't origen a un ofici EL SERRALLER. I en conseqüencia al MUSEU DEL PANY I LA CLAU.

  El museu està ubicat a Segur de Calafell.

   c/ Ferradura 48 D , Tfn.: 659949847

 

    Jaume de Bargas i Fàbregas

       Mestre Artesà per la Generalitat de Catalunya
 

 Escuts   o  Bocaclaus

      Escultures   amb  claus

 Els Panys

Contactar

visites els caps de setmana a concretar

Gràcies, ens posarem en contacte.

                       També a :

  • Instagram Social Icon
bottom of page